Internetové stránky DONATOR

(Klikni ZDE)

 

 

SLOVO OTCE BISKUPA VOJTĚCHA

K FONDU PULS

NA PODPORU KNĚŽÍ A PASTORACE BRNĚNSKÉ DIECÉZE

 

Milé sestry, milí bratři,

       na dnešní neděli jsem vyhlásil sbírku do fondu PULS, který se podílí na zajištění prostředků nutných pro pastoraci, zvláště na zajištění mezd pro kněze. Chci vám poděkovat nejenom za vaše dary při této sbírce, ale i za veškerou duchovní a hmotnou pomoc kněžím, kteří působí ve vašich farnostech. Zvláště bych chtěl poděkovat donátorům fondu PULS, jejichž dary v loňském roce 2018 přesáhly 6,9 mil. Kč.
      Mám velkou radost, že se stále rozrůstá velká rodina malých dárců, do které v současné době patří přes 3200 donátorů. Stát se donátorem a podporovat nejenom vlastní farnost, ale být solidární i s celou diecézí, je něčím, co činí brněnskou diecézi jedinečnou a co je dalším důvodem mé radosti a naděje v její budoucnost.
      Vzhledem k tomu, že stát se donátorem je velmi snadné, nebude už v příštích letech vyhlašována tato mimořádná sbírka do fondu PULS, ale zvu vás všechny, abyste přijali pozvání do velké rodiny malých dárců, stali se donátory, a tak posílili PULS života naší diecéze, a to nejen po stránce hmotné, ale především duchovní.


Děkuji za Vaše modlitby a vše, co pro budoucnost naší diecézi děláte.


Ze srdce vám všem žehnám.


Váš biskup Vojtěch

 

 

JAK SE STÁT DONÁTOREM NAŠÍ BRNĚNSKÉ DIECÉZE

 

Pokud se chcete připojit a zrealizovat výzvu otce biskupa k donátorství v naší farnosti, tak tedy:

- Kdo by se chtěl stát donátorem a má přístup k internetu, může se přihlásit na adrese donator.cz nebo kontaktujte svého faráře. Děkujeme!

 

Jakou výši daru si zvolíte, záleží jen na Vás a můžete ji kdykoliv měnit. Malou nápovědou k výši daru může být motto uvedené na přihlášce. Podpořte PULS diecéze darem v hodnotě alespoň jedné kávy měsíčně, což odpovídá cca 50 Kč za měsíc. Cílem je stát se „velkou rodinou malých dárců“. Váš dar můžete zaslat jednorázově, nebo si nastavit trvalý příkaz, popřípadě inkaso. Všechny potřebné informace k zaslání daru (jako např. číslo účtu, variabilní symbol) obdržíte poštou.

V donátorství nerozhoduje výše daru, ale ochota přihlásit se touto formou k podpoře diecéze tak, jak už to udělalo více než 3 200 donátorů.

Další informace o fungování fondu PULS najdete na stránkách donator.cz nebo na nástěnce.

Díky za Vaši spoluúčast a zájem o život a budoucnost naší farnosti a diecéze!